Samme spørgsmål bør have samme svar - uanset hvem der spørger og hvem der bliver spurgt.

De beslutningsprocesser kunder og medarbejdere konfronteres med f.eks. i forbindelse med offentlig sagsbehandling eller ved forsikringsskader kan være komplekse og beslutningsgrundlaget svært tilgængeligt.

Man kan let blive i tvivl om hvorvidt der vitterlig er truffet en korrekt afgørelse - og er man ikke sikker eller er man utilfreds med afgørelsen, så kan man for en sikkerheds skyld prøve igen f.eks. hos en anden sagsbehandler. Men uanset hvem man spørger, bør svaret være det samme hver gang - og det skulle også gerne være det samme uanset om man bor på Bornholm, i Sønderjylland eller København.

Tachistas it-løsninger til regelbaseret sagsbehandling baseres på en avanceret og dynamisk regelmotor, som sikrer, at systemet altid ’dokumenterer’ hvorfor en given afgørelse er nået med direkte henvisning til de regelsæt, der har påvirket afgørelsen. Det sikrer gennemsigtighed og ensartethed i afgørelserne.

Regelmotoren adskiller regler og forretningslogik fra applikationsudvikling og it-teknik i et enkelt grafisk brugerinterface

Det gør at jeres sagsbehandlere og produkteksperter løbende kan vedligeholde og udbygge reglerne i løsningen, uden at de skal uddannes til it-eksperter