Med Intelligent Navigation søger dine kunder dynamisk rundt blandt varerne i din web-butik. Uanset om der er 250 eller 2.500.000 varenumre, finder kunderne hurtigt frem til de 2-10 produkter, der er mest relevante og interessante for dem.


For at maksimere brugervenlighed og optimere conversion rates skal du gøre det så let som muligt for dine kunder, at finde frem til de rigtige produkter i butikken – selv når de ikke ved helt præcist hvad de leder efter, hvad det hedder, hvor det findes eller hvordan det staves.

Du kender sikkert situationen:
Du skal ud at rejse og vil bestille flybilletterne via internet - vælger en destination, dato, tidspunkt, antal pladser, priskategori osv. - og når du endelig er blevet færdig, reagerer systemet ved at fortælle, at du desværre ikke kan få det du ønsker.
Du bliver sendt tilbage til start uden yderligere forklaring og kan begynde forfra - prøve med en ny dato, en anden prisklasse og så fremdeles !

Når man har prøvet forgæves nogle gange bliver man irriteret, griber telefonen og ringer i stedet, eller prø ver måske hos konkurrenten – så der forsvandt det smarte ved selvbetjening !

Med Tachista Intelligent Navigation ender dine kunder aldrig i en 'beslutningsmæssig blindgyde'.
Optår der en konflikt mellem de valg kunden prøver at træffe, vil systemet øjeblikkeligt forklare hvori konflikten består, tilbyde relevante alternativer og guide kunden til en gyldig løsning.

Tachista Intelligent Navigation kan implementeres på de fleste standard-platforme, medfører kun små modifikationer i din eksisterende webshop og understøtter alle de gængse  browsere.