Koncepter og metoder til effektivisering og kvalitetsstyring i industrien som f.eks. Lean, Sales Configuration og Mass Customization anvendes også af frontløbere i andre sektorer til at opnå radikale forbedringer i virksomhedernes vædiskabende processer


Hvordan kommer vi i gang ?
I en workshop gennemgår vi principperne i produktmodellering og konfigurering, og overfører koncepterne til jeres virkelighed. Med udgangspunkt i en overordnet analyse af jeres virksomheds produkter samt jeres salgs-, service- og leveranceprocesser identificerer vi en række relevante fokus- og indsatsområder, og udarbejder på den baggrund i fællesskab en overordnet projektdefinition.

I får styr på begreberne omkring konfigurering og forstår den indvirkning en konfigureringsløsning kan få på jeres virksomhed. På overordnet niveau får I vurderet økonomi og omfang af et eventuelt projekt samt identificeret en række 'quick wins' og potentielle risici.


Hvordan kommer vi videre ?
I samarbejde analyserer og beskriver vi de muligheder en moderne konfigureringsløsning indebærer for jeres virksomhed. Analysen resulterer i en rapport med hovedvægten på tre områder:
 • Organisation og processer
  Ved hjælp af en procesanalyse går vi tættere på jeres eksisterende organisation. Vi analyserer de overordnede salgs- og leveranceprocesser, og vurderer perspektiverne ved at implementere en konfigureringsløsning. Generelt skal man regne med, at op mod 80-90% af omkostningerne ved at levere et givet produkt disponeres af sælgeren allerede i de første samtaler med kunden – så god styring af salgs- og tilbudsprocesserne kan virkelig betale sig.

 • Produkter
  Vi gennemgår vi jeres produktportefølje og vurderer de konkrete muligheder for modularisering og produktrationalisering. En tommelfingerregel er, at op mod 90% af de produktvarianter en virksomhed har i porteføljen er introduceret ikke fordi kunderne har efterspurgt dem – men som resultat af manglende overblik og styring i salg- og produktudvikling. Innovation og opfindsomhed i salgsprocessen kan være spændende og inspirerende men medfører ofte høje omkostninger.

 • Systemer
  En ny konfigureringsløsning vil formodentlig skulle integreres med nogle af jeres eksisterende it-systemer. Kundedata ligger måske i et CRM system, mens relevant viden om produkter og serviceydelser kan findes i ERP systemet eller i forskellige produktdatabaser.
Hvordan implementerer vi det ?
Mange virksomheder har i årenes løb udviklet deres egne salgsløsninger fra bunden og har efterfølgende opdaget hvor krævende de er at administrere og vedligeholde. Der er mange gode grunde til at vælge en af de standardiserede løsninger vi tilbyder. Vi kan hjælpe med
 • Programmering og implementering
 • Test og dokumentering
 • Projektledelse og change management
 • Løbende vedligehold

Tachistas konsulenter har tilsammen mange års praktisk erfaring indenfor bl.a.:
 • Forretningsudvikling
 • Salgsledelse
 • Projektledels
 • IT drift og udvikling


Tachistas it-løsninger kan implementeres på de fleste standardplatforme og vi har erfaringer fra et bredt spektrum af teknologier og platforme som eksempelvis:
 • CICS, Cobol, DB/2 ...
 • IIS, .Net, C# ...
 • Apache, PhP, MySQL ...