Grundtanken i Tachistas løsninger er at hjælpe kunder og sælgere med hurtigst muligt at nå frem til en korrekt og fuldstændig ordre på et produkt, der bedst muligt opfylder alle kundens behov.
  • Ordren skal være fuldstændig, så der ikke mangler oplysninger, som er nødvendige for at virksomheden kan levere det bestilte produkt.
  • Ordren skal være korrekt forstået på den måde, at den specificerer et produkt, som virksomheden ønsker at levere på de aftalte vilkår.

Den færdige ordre kan beskrive et fysisk produkt som f.eks. en feriebolig eller en cementfabrik ligesom den kan specificere en serviceydelse f.eks. i form af en Service Level Agreement eller en forsikringspolice.
I realiteten kan den også udgøre udfaldet af en sagsbehandling som konklusionen på en låneansøgning eller en sagsafgørelse fra en offentlig myndighed.

Essensen er, at med udgangspunkt i de samme input vil it-systemet altid lede kunden frem til det samme korrekte resultat - baseret på de forretningsregler, paragraffer eller produktdata der er implementeret i regelmotoren.

Udnyt vores praktiske erfaringer med konfigurering, dynamiske regelmaskiner og intelligent search til at opnå varige og væsentlige forbedringer i jeres forretning. Forbedringer der kan måles på både bundlinie og kundetilfredshed !

Grundbegreber:

STO - Ship to Order
Standardprodukter med lille variation. Konfiguratorens opgave er at ’oversætte’ individuelle kundebehov til produktspecifikationer og dermed finde frem til de standardprodukter, der bedst opfylder kundens krav.

ATO: Assemble to Order
Konfigurerbare produkter og serviceydelser der sammensættes af standard komponenter. Konfiguratorens opgave er at sammensætte den rigtige kombination af komponenter og konfigurere disse i forhold til kundens krav

ETO: Engineer to Orde
Konfigurerbare produkter som består af en kombination af standard- og specialudviklede komponenter. Konfiguratorens opgave er at sammensætte og konfigurere den rigtige kombination af standardprodukter og understøtte specifikationen af de nødvendige specialudviklede komponenter